CARITA FEHRM

START | ART WORK | CV | CONTACT | LINKS | NEWSCARITA FEHRM
Född i Helsingfors, boende i Stockholm och på Gotland

Mina medier är acryl eller olja och jag har målat sedan 1984 då jag påbörjade fyra års utbildning i måleri. Jag har en fil.kand i konstvetenskap, bildpsykoterapi och psykologi och är utbildad gestaltterapeut. Jag arbetar med personlig utveckling där bildskapande är en viktig del. Somrarna tillbringar jag på Gotland; målar landskapet, gamla hus som jag älskar och ibland befolkas målningarna av människor och djur som får förmedla känslor och stämningar. En annan inspirationskälla är Italien: medeltida bergsbyar, antika städer, kyrkor med fresker och mosaiker.
REPRESENTERAD:
Stockholms Läns Landsting
UD
Västra Götalands Länsregion
Kalmar Läns Landting
Karlstads Kommun
UTBILDNING:
Gerlesborgsskolan, Birkagården, Konstskolan Basis, Konststudier i Italien, Vedic Art, Hemse folkhögskola, TBV/ grundutbildning, Kursverksamheten/ grafik, Fil.kand i konstvetenskap, bildpsykoterapi och psykologi, Dipl. Gestaltterapeut.

UTSTÄLLNINGAR:
Galleri Hera 1989, -95,-01,-04
Galleri Suder, Gotland 1998
Roma Kungsgård, Gotland 2001
Ala Konstnärsgård, Gotland 2004
Galleri Eva Solvang, 2003,-05, -08,-10,-14
Galleri Konst i Karlstad, 2007
Katrineholms Konsthall, 2008
Galleri Busters Mack, Gotland, 2009
Kistamässan,2010
Rådhuset,Waxholm 2012
Galleri Art&Form representerad från 1998-2021 Ljusterö Konsthall 2018-2019
REPRESENTERAD:
UTSTÄLLNINAR forts
. Råduset, Waxholm -12
Galleri Art&Form representerad 1998-2021 Ljusterö konsthall 2018-2019
   Citat ur recension av Lars-Erik Selin i Svenska Dagbladet av
   Carita Fehrms måleri på Galleri Eva Solvang november 2005.
  
  ”KVINNOR I FINSTÄMDA LANDSKAP.”

  ”Carita Fehrm målar sina modeller – Donna verde, Donna
  seduta, Donna serena, med flera – mot en fond av ett
  finstämt, mer eller mindre upplöst landskap. Scenen kan
  vara Gotland, som hon annars ger sin hyllning”………
  ”Raden av damer bryts av Ecce Homo, en expressiv
  Kristusgestalt som fått lite råare behandling, inte så fint
  utmejslad som kvinnorna och därför är mer drabbande.”
  ”Målaren Carita Fehrm är säkert en duktig tecknare
  också, det kan man se i hennes figurers finkänsliga
  linjer.”